Мала приватизація

Мала приватизація – це продаж активів підприємств, їх акцій, що перебувають у державній чи комунальній власності, загальною вартістю  до 250 мільйонів гривень.

Продаж таких активів на електронних аукціонах врегульовано Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна» № 2269-VIII від 18.01.2018 та Постановою Кабінету Міністрів України № 432 від 10.05.2018 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу»

Учасники аукціону повинні відповідати вимогам ст. 8 Закону та надати документи, що їх підтверджують. Дуже важливо дотримуватися вимог до учасників, так як це мінімізує ризик його дискваліфікації та втрату ним гарантійного внеску. Так наприклад,  наразі в аукціонах не можуть приймати участь громадяни РФ, а також новостворені підприємства (у яких на момент проведення аукціону відсутня подана фінансова звітність за відповідний квартал чи рік).

Для участі в аукціоні необхідно не тільки подати передбачені документи, але й сплатити передбачені умовами гарантійний та реєстраційний внески, а також ознайомитися з інформаційним оголошенням про продаж лоту в системі. В такому оголошенні можуть бути сформовані додаткові умови чи критерії для учасників (обмеження використання, умови збереження профілю тощо).

Про що слід пам’ятати учаснику аукціону з продажу лотів малої приватизації:

  • для підписання протоколу в системі відведено 3 робочих дня з дня наступного за днем його формування в електронній системі
  • для підписання договору передбачено 30 календарних днів з дня наступного за днем формування протоколу про результати аукціону
  • оплата за лот здійснюється учасниками на протязі 30 днів, у разі недотримання такого строку нараховується неустойка
  • якщо переможець відмовляється від підписання протоколу або договору, а також у разі дискваліфікації гарантійний внесок не повертається
  • за проведення електронних аукціонів сплачується винагорода оператора протягом 3 робочих днів з дня публікації договору купівлі-продажу лоту
Догори